Sociale veiligheid Skoltaro

 

Sociaal veiligheidsbeleid Skoltaro: 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

 

Verklaring omtrent gedrag vrijwilligers Skoltaro: 

Voor alle vrijwilligers van Skoltaro, waaronder dus ook de leiding van de speltakken vanaf 18 jaar, wordt een VOG aangevraagd. Alle nieuwe vrijwilligers zullen op deze manier gescreend worden. Voor meer informatie over de VOG klik hier

Gedragscode Scouting Nederland:

Skoltaro hanteert de gedragscode die scouting Nederland heeft opgesteld, voor de gedragscode klik hier

 

Voor verdere informatie over het beleid van Scouting Nederland over sociale veiligheid klik hier.