Groot onderhoud Slingebos najaar 2018

Skoltaro start eind 2018 / begin 2019 met onderhoud aan het Slingebos. Er wordt in coulissen aan de opbouw van het terrein van Skoltaro gewerkt. 

 

Het is de bedoeling dat we een divers bos gaan creëren, zodat de kinderen een uitdagend bos krijgen om avonturen te beleven.  We hebben de aanplant voor het bos al geregeld, met hulp van en dank aan de VAN!

 

Nu zijn we nog op zoek naar mensen die kunnen helpen met zagen. 

Ten Bulte Rondhout gaat de bomen kappen. Daarna is het de bedoeling dat vrijwilligers en leden zelf de gekapte bomen gaan verwerken in het bos. Kunt u zagen en wilt u Skoltaro hiermee helpen, dan horen we het graag!