Groot onderhoud Slingebos najaar 2018

Najaar 2019 is het dan toch echt de bedoeling dat we met het onderhoud aan het Slingebos gaan beginnen. De kapvergunning is verleend door de gemeente Berkelland, nu alleen nog op een gunstig jaargetijde wachten om te kunnen kappen, maar ook herplanten. Er wordt in coulissen aan de opbouw van het terrein van Skoltaro gewerkt. 

 

Het is de bedoeling dat we een divers bos gaan creëren, zodat de kinderen een uitdagend bos krijgen om avonturen te beleven.  We hebben de aanplant voor het bos al geregeld, met hulp van en dank aan de VAN!

 

Nu zijn we nog op zoek naar mensen die kunnen helpen met zagen. De inschatting is dat we rond oktober 2019 willen gaan zagen. 

Ten Bulte Rondhout gaat de bomen kappen. Daarna is het de bedoeling dat vrijwilligers en leden zelf de gekapte bomen gaan verwerken in het bos. Kunt u zagen en wilt u Skoltaro hiermee helpen, dan horen we het graag!