augustus 2020, Corona nieuws

Het seizoen 2020 - 2021 gaat beginnen, wij zien de welpen en scouts heel graag weer terug aanstaande zaterdag 29 augustus 2020!

 

De door Skoltaro genomen corona maatregelen zijn afgelopen seizoen gedeeld via de mail. Een pagina met de corona maatregelen van Skoltaro voor op de website is in de maak. Voor nu gelden de volgende regels, in aanvulling op hetgeen dat reeds eerder is gedeeld via de mail.

  1. Welpen worden nog steeds afgezet en opgehaald bij het kerkhof.
  2. Scouts kunnen aan de Oude Needseweg het scoutingterrein betreden. 
  3. Tussen volwassenen onderling blijft de 1.5 meter regel van kracht. 
  4. Bij symptomen: blijf thuis. 
  5. De tijden van de opkomst zijn weer zoals vóór de corona periode: van 14.00 tot 16.30 uur.

Hulp en zagers gezocht 25 en 26 januari 2020

Boshonderhoud

Zoals wellicht al gezien, heeft Ten Bulte Rondhout samen met loonbedrijf Winkelhorst een deel van het bos gekapt. 

 

Skoltaro bedankt haar vrijwilligers voor de hulp en inzet! 

Er is veel hout achter gebleven dat nog verwerkt moet worden tot houtwal, afscheiding van het nieuw aan te planten bosgebied of tot brandhout.

 

De speltakleiding heeft een gedeelte van het overgebleven hout verwerkt in de afgelopen periode. Daarnaast hebben we in weekend van 25 en 26 januari 2020, samen met een aantal vrijwilligers, leden en ouders van leden, een groot deel van het hout kunnen verwerken.

 

Aan alle vrijwilligers en leden die hebben geholpen, super bedankt voor jullie hulp en inzet! 

 

We hebben nog een stukje te gaan. Skoltaro hoopt dat we daarbij weer van jullie hulp gebruik mogen maken. 

 

 


Opening scoutingjaar Skoltaro,          zaterdag 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 is de opening van het scoutingjaar van Skoltaro. De starttijd voor de  opkomst van de kinderen is 14.00 uur.                                      De kinderen zullen voorbereidingen treffen, die ze daarna graag aan u willen tonen.

Vanaf 16.00 uur  is dan ook iedereen die het leuk vindt om een keer te komen kijken, welkom in ons mooie Slingebos. 


Groot onderhoud Slingebos najaar 2019

Najaar 2019 is het dan toch echt de bedoeling dat we met het onderhoud aan het Slingebos gaan beginnen. De kapvergunning is verleend door de gemeente Berkelland, nu alleen nog op een gunstig jaargetijde wachten om te kunnen kappen, maar ook herplanten. Er wordt in coulissen aan de opbouw van het terrein van Skoltaro gewerkt. 

 

Het is de bedoeling dat we een divers bos gaan creëren, zodat de kinderen een uitdagend bos krijgen om avonturen te beleven.  We hebben de aanplant voor het bos al geregeld, met hulp van en dank aan de VAN!

 

Nu zijn we nog op zoek naar mensen die kunnen helpen met zagen. De inschatting is dat we rond oktober 2019 willen gaan zagen. 

Ten Bulte Rondhout gaat de bomen kappen. Daarna is het de bedoeling dat vrijwilligers en leden zelf de gekapte bomen gaan verwerken in het bos. Kunt u zagen en wilt u Skoltaro hiermee helpen, dan horen we het graag!